Икономически форум за бизнес възможностите в България организират KBC Груп, ОББ и СИБАНК в Брюксел

14.11.2017 г.

На 15-ти ноември в Брюксел ще се проведе икономически форум пред представители на белгийския бизнес на тема „Инвестиции и бизнес възможностите в България“. Форумът се организира от KBC Груп, ОББ и СИБАНК, и е под патронажа на Посолството на Република България в Кралство Белгия.

Форумът ще бъде открит от Люк Попелиер, Главен изпълнителен директор Международни пазари на KBC и председател на Надзорния съвет на ОББ и СИБАНК.

Росен Плевнелиев, президент на Република България (от 2012 г. до 2017 г.) ще даде началото на първия дискусионен панел на тема  „Макроикономическата рамка на България и правителствените стимули за инвестиции“.

Ан Дефорни, икономически и търговски съветник на Белгия и представител външна търговия и инвестиции на FIT-AWEX-BIE, ще представи възможностите за развитие на белгийско-българските търговски отношения.

Добри практики от българските общини със засилен чуждестранен интерес за инвестиции ще представят Атанас Камбитов, кмет на община Благоевград, и Стефан Стоянов, заместник-кмет на община Пловдив.

От страна на ОББ и СИБАНК ще се включат Франк Янсен, член на УС и изпълнителен директор МСП и Корпоративно банкиране, д-р Кирил Величков, директор „Европейски програми и финансови институции“, и Александра Бачева, ръководител „Международни клиенти“. Те ще разкажат как могат да помогнат на белгийските предприемачи да развият бизнес в България.