Фондът за устойчиви градове подписа две споразумения с Фонд на фондовете и ще раздаде над 342 млн. лв. кредити с преференциални условия

Фондът за устойчиви градове подписа две споразумения с Фонд на фондовете и ще раздаде над 342 млн. лв. кредити с преференциални условия

Обединена българска банка (ОББ), Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) и Българска консултантска организация (БКО), като част от специално учредения между тях Фонд за устойчиви градове (ФУГ), сключиха две оперативни споразумения с Фонд на фондовете за София и Южна България, по силата на които ще раздадат 342.37 млн. лв. Средствата се отпускат по финансовия инструмент Фонд за градско развитие (ФГР), финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 и представлява продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период (2007-2013).

От края на тази година до края на 2023 г. партньорите ще съфинансират проекти на обща стойност 342.37 млн. лв., като 59% от тях ще бъдат съфинансирани от Фонд на фондовете, а останалите 41% ще бъдат осигурени от самите тях. От тях 134,23 млн. лв. са предназначени за регион София, а 208,14 млн. лв. за регион Юг, като двата региона обхващат общо 22 града в 14 области.

Средствата ще представляват кредити за проекти, свързани с градската среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, туризъм и културно наследство. Кредити с облекчени условия, преференциални такси и ниски лихви ще могат да вземат общини, общински дружества, университети, компании, публично-частни партньорства и дори физически лица (с проекти за енергийна ефективност).

Максималният срок за погасяване достига до 20 години за проекти в областта на градското развитие и 15 години за проекти в областта на енергийната ефективност. Максималният размер на кредитите за градско развитие е 40 млн. лева, а за туризъм – 20 млн. лева, ако обектът е от световно значение, и 10 млн. лева – ако е от национално значение. В общия случай се изисква 15% собствено финансиране, но за особено значими проекти се допускат изключения.

Споразуменията бяха подписани на официална церемония от партньорите във ФУГ – Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и ФУГР, Стоян Ставрев, изпълнителен директор на БКО и Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ.

По повод обявяването на новия финансов инструмент Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ, заяви:„Съфинансирането, което ние като финансов посредник ще предоставим в размер на над 40%, доказва нашето желание да подкрепяме обществено значими проекти, които ще подобрят качеството на живот в България. Очакваме този нов тип финансов инструмент да се прилага все по-масово в новата кохезионна политика на ЕС след 2020“.