KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/06/2023 17:00:22

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86100
1.85800
Курс купува
1.77700
1.77900
Фиксинг на БНБ
1.81718
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34300
2.33800
Курс купува
2.21800
2.22200
Фиксинг на БНБ
2.27607
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04800
2.04600
Курс купува
1.95400
1.95600
Фиксинг на БНБ
2.00433
EN

Фондовете на УД „КВС Управление на Инвестиции“ ЕАД ще се влеят във фондовете на УД „КВС Асет Мениджмънт“ НВ

date

31 януари 2023

Като част от интеграцията в рамките на КВС Груп в България, управителните органи на двете дружества взеха решение за преобразуване чрез вливане, както следва:

- „Консервативен фонд България“ (вливащ се фонд) се влива в „ОББ Платинум България“ (приемащ под-фонд) - („Консервативен фонд България“ с ISIN BG9000007062 (вливащ се фонд*) в „ОББ Платинум България“ с ISIN BG9000009050 (приемащ под-фонд))

- "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" се влива в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ ("Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" с ISINBG9000013094 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ с ISINBG9000004218 (приемащ под-фонд))

"Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" се влива в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“ ("Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" с ISIN BG9000003178 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“ с ISIN BG9000003210 (приемащ под-фонд))

- „Райфайзен (България) Глобален Микс” се влива в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ („Райфайзен (България) Глобален Микс” с ISIN BG9000002154 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ с ISIN BG9000004218 (приемащ под-фонд))

- "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" се влива в „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ ("Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" с ISIN BG9000005173 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000003228 (приемащ под-фонд))

- “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” се влива в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ (“Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” с ISIN BG9000001131 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000001222 (приемащ под-фонд))

Повече информация за стратегията на всеки един от приемащите под-фондове клиентите могат да получат в Основния информационен документ и проспекта на приемащия фонд, като те могат да бъдат получени в клон на КВС Банк България ЕАД, клон на банка ОББ АД, както и да бъдат видени на интернет страниците на ОББ Асет Мениджмънт - https://ubbam.bg и на ОББ АД секция „Спестявания и инвестиции“ - https://www.ubb.bg.

Разходите по преобразуването ще се поемат изцяло от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“.

Ако клиентите не желаят дяловете им да бъдат прехвърлени в приемащия фонд/фондове, до 17 март 2023 г.  могат да продадат дяловете си без такса за обратно изкупуване. В случай, че не упражнят правото си на обратно изкупуване до 17 март, след 29 март дяловете им автоматично ще бъдат прехвърлени и заменени с дялове в приемащите под-фондове, управлявани от КВС Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН.

Обратно към всички новини