KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/06/2023 17:00:22

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86100
1.85800
Курс купува
1.77700
1.77900
Фиксинг на БНБ
1.81718
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34300
2.33800
Курс купува
2.21800
2.22200
Фиксинг на БНБ
2.27607
Касов
Безкасов
Курс продава
2.04800
2.04600
Курс купува
1.95400
1.95600
Фиксинг на БНБ
2.00433
EN

ЕИФ и Обединена българска банка с ОББ Интерлийз подписаха споразумение по линия на InvestEU за гаранции по нови заеми на стойност над 110 млн. евро за МСП и малки дружества със средна капитализация

date

22 декември 2022

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Обединена българска банка (ОББ) подписаха днес първото за България споразумение по линия на InvestEU. Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ в ОББ, Николай Христов, главен изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, и Хуберт Котони, директор на ЕИФ и ръководител на „Управление на мандатите“, посочиха стратегическото значение на споразумението за конкурентоспособността на местните дружества.

 

Споразумението предвижда ЕИФ да гарантира заеми в три основни области. Гаранциите за конкурентоспособност ще подкрепят близо 76 млн. евро дългово финансиране за МСП в полза на конкурентоспособността, растежа и заетостта. InvestEU e „наследникът“ на програмата COSME (2014-2020), в рамките на която ОББ и ОББ Интерлийз отпуснаха 7400 кредита с преференциални условия за общо над 800 млн. евро.

 

Гаранциите за устойчивост ще подкрепят близо 24 млн. евро дългово финансиране за МСП и малки дружества със средна капитализация в помощ на зеления преход в Европа. Тази тема е стратегически важна за ОББ, като InvestEU позволява на банката да има дори по-големи планове за устойчивия преход на българския бизнес.

 

Допълнителни заеми в размер на 10 млн. евро под формата на гаранции за иновации и цифровизация на МСП ще подпомогнат дружества, които разработват и внедряват нови продукти, услуги и процеси. Новият продукт е „наследникът“ на InnovFin, в рамките на която ОББ отпусна над 120 кредита с преференциални условия за общо над 127 млн. евро.

 

Вицепрезидентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, заяви: „Групата на Европейската инвестиционна банка се радва да бъде стратегически партньор на Европейската комисия по изпълнението на InvestEU, което ни дава възможност да финансираме по-иновативни и по-рискови проекти. Заедно с нашите партньори ние ще спомогнем за преодоляване на пазарните слабости и за намаляване на риска за трети лица, били те частни или публични инвеститори, като превъэмогнем инвестиционния застой или трудностите, породени от икономическата несигурност.   Ценим активното участие на ОББ в InvestEU, първо по рода си в България и едно от първите за ЕС. Днешното споразумение ще засили още повече сътрудничеството между ЕИФ и ОББ във важни за политиката на ЕС области  и ще повиши конкурентоспособността на българските дружества.”

 

Изпълнителният директор на „Корпоративно банкиране и пазари“ в ОББ,  Добромир Добрев, заяви:„Горд съм, че след подписването на първата за България транзакция по Плана „Юнкер“ в далечната 2015 г., седем години по-късно нашата банка отново е първенец на пазара по програмата InvestEU. Още по-горд съм, че правим това за две компании, които са част от Групата на KBC България – не само ОББ, но и ОББ Interlease. Това ново гаранционно споразумение е пример за нашето успешно партньорство през годините. Днес подписваме споразумение за нови заеми и лизинг на стойност над 110 млн. евро в подкрепа на българските МСП и малки дружества със средна капитализация – първата подобна операция в България по линия на InvestEU. Благодарение на нея ще подпомогнем конкурентоспособността на местните компании и ще увеличим кредитирането в стратегически области като устойчивостта, иновациите и цифровизацията. Убедени сме, че програмата InvestEU ще спомогне за осъществяване на инвестиционните намерения на българските МСП и дружествата със средна капитализация като осигурим достъп до средства при преференциални условия и облекчени изисквания за обезпеченост.“

 

„Радваме се да възобновим партньорството си с Обединена българска банка, в този случай под егидата на програмата InvestEU. Споразумението е замислено като проводник на финансиране за българските дружества, което ще спомогне да станат по-конкурентоспособни и иновативни, и на инвестиции за зеления и устойчив преход. Предвид настоящите предизвикателства в енергетиката, пред които е изправена цяла Европа, ние вярваме, че това сътрудничество може да осигури финансова подкрепа, която ще позволи на тези дружества да постигнат важен напредък по зеления преход.” - заяви Хуберт Котони, директор на ЕИФ и ръководител на „Управление на мандатите“.

 

 

 

Общи сведения

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на страните членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигане на политическите цели на ЕС.

 

Европейският инвестиционен Фонд (ЕИФ) е специализиран в предоставянето на рисково финансиране за малки и средни предприятия (МСП) в цяла Европа. Той е част от Групата на ЕИБ. Неговите акционери са ЕИБ, ЕС, представляван от Европейската комисия, и широк кръг публични и частни банки и финансови институции.

Програмата InvestEU осигурява на Европейския съюз решаващо дългосрочно финансиране като привлича значителни по своя размер частни и публични средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя спомага и за привличане на частни инвестиции за приоритетите в политиката на ЕС като Европейския зелен пакт и цифровия преход. Програмата InvestEU обединява множеството съществуващи финансови инструменти на ЕС в подкрепа на инвестициите в Европейския съюз, които осигуряват по-опростено, по-ефективно и по-гъвкаво финансиране за инвестиционни проекти в Европа. Програмата се състои от три компонента: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU. Фондът InvestEU осъществява своята дейност чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти благодарение на бюджетна гаранция от ЕС в размер от 26,2 млрд. евро. Цялостната бюджетна гаранция ще обезпечи инвестиционните проекти на партньорите по изпълнението, ще увеличи способността им да поемат рискове и в резултат на това ще привлече най-малко 372 млрд. евро допълнителни инвестиции.

Обратно към всички новини