Дългосрочният рейтинг на Обединена българска банка беше значително повишен от две агенции за кредитен рейтинг след придобиването й от КВС Груп

22.06.2017 г.

Рейтинговата агенция Fitch повиши дългосрочния рейтинг на ОББ с 6 нива от ‘В+’ на ‘ВВВ+’ с положителна перспектива.

Standard&Poor’s Global покачи дългосрочния рейтинг на ОББ с 4 нива от ‘В’  на ‘ВВ+’ , като  перспективата от „под наблюдение“  се заменя с „положителна“.

Две от трите най-големи агенции за кредитен рейтинг – Фич Рейтингс и Стандард енд Пуърс Глобъл – повишиха рейтинга на Обединена българска банка много скоро след придобиването на 99.9% от собствеността й от страна на КВС Груп на 13 юни 2017 г.

Фич Рейтингс премахна рейтинга за наблюдение (RWP) върху дългосрочния и краткосрочния рейтинг на ОББ за неизпълнение (IDR) и рейтинга за поддръжка (SR). В същото време Фич повишиха дългосрочния рейтинг IDR на ‘BBB+’, което е с 6 нива по-високо от предходния рейтинг ‘В+’. Това е възможно най-високият рейтинг за българска финансова институция. Положителната перспектива на ОББ отразява тази на българските държавни  облигации (ВВВ-/положителна). Дългосрочният рейтинг на ОББ, IDR, би могъл дори да бъде преразгледан в посока нагоре, ако горната граница за България бъде преразгледан в същата посока.

По-високият рейтинг на ОББ отразява виждането на Фич за голямата вероятност КВС да подпомогне своето българско дъщерно дружество, в случай че е необходимо. По-рано днес те официално обявиха: "Вярваме, че синергията на ОББ с новата им компания майка ще е силна, тъй като банката предоставя услуги на един от четирите стратегически важни пазари за КВС в Централна и Източна Европа (заедно с Чехия, Унгария и Словакия)." При официалното публикуване Фич споменават, че КВС присъства на пазара в България от 2007 г., макар и с по-малката СИБАНК, тяхно дъщерно дружество (около 3.4% пазарен дял), както и със застрахователната компания ДЗИ. След придобиването на ОББ (на четвърто място по общи активи с около 7.4% пазарен дял), КВС постигнаха стратегическата си цел за значителен пазарен дял (около 11%, трето място) в България.

Стандард енд Пуърс (S&P Global) също значително повишиха дългосрочния рейтинг на ОББ от ‘В+’ на ‘ВВ+‘, което е с четири нива по-високо и се равнява на рейтинга на България. Положителната перспектива показва, че Стандард енд Пуърс Глобъл биха могли да повишат рейтинга й през следващите 12 месеца, ако установятподобрение на бизнес профила на банката и, по-специално, по-фокусирана стратегия за растеж и успешна интеграция на ОББ в банковите операции на КВС в България. Според Стандард енд Пуърс Глобъл  фактът, че ОББ е местна банка, оперираща само в България, е от значение за това, че те не биха определили рейтинг, по-висок от този на държавата. Бъдещо повишаване на рейтинга на ОББ зависи от повишаване рейтинга на България. Това означава, че ОББ в момента е оценена като топ финансова институция в България.

Стандард енд Пуърс Глобъл вече не гледат на ОББ като на банка, изложена на риск от заразяване от бившия й акционер – Националната банка на Гърция. Те смятат още, че ОББ сега е стратегически важно дъщерно дружество за КВС Груп: "България е много важен пазар за КВС и ние очакваме групата да бъде силно ангажирана с ОББ, предвид намерението й да расте значително в българския банков сектор", и добавиха също "Вярваме, че амбициите на КВС Груп в България би трябвало постепенно да увеличат конкурентната позиция на операциите им на местно ниво, като регистрират по-висок растеж и печалба напред във времето".

Новият главен изпълнителен директор на ОББ и Кънтри мениджър на КВС Груп за България, Петър Андронов, направи коментар по повод значително повишените рейтинги на банката: "В съответствие с дългосрочната стратегия на КВС Груп, ОББ, заедно със СИБАНК, ще се превърне в една от първите три банки на българския пазар. Повишаването на рейтингите е още едно доказателство, че обединяването на ОББ и СИБАНК ще бъде от полза както за местната икономика, така и за клиентите. Тъй като и ДЗИ, една от основните застрахователни компании на пазара, е част от Групата, ще разширим нашите банкови и застрахователни дейности и ще станем най-голямата финансова група в България."

 

За KBC Group (www.kbc.com)

КВС е интегрирана банково-застрахователна група с разнообразие от канали, която е насочена главно към клиенти физически лица, МСП и местни средно големи корпоративни клиенти. Концентрирана е на своите основни пазари в Белгия, България, Чехия, Унгария, Ирландия и Словакия. Групата има присъствие и в други, подбрани страни и региони по света. Централата на КВС се намира в Брюксел (Белгия). Групата има над 38 000 служители и е регистрирана на Брюкселската фондова борса Euronext (борсов символ “KBC”).

Относно присъствието на КВС в България (www.ubb.bg, www.cibank.bg, www.dzi.bg)

През 2007 г. KBC придоби СИБАНК и ДЗИ. През последните години значително се увеличи сътрудничеството между СИБАНК и ДЗИ в банково-застрахователната дейност.

На 13 юни 2017 г. КВС закупи ОББ от Националната банка на Гърция. След предстоящата консолидация на СИБАНК и ОББ новата ОББ ще бъде третата по големина банка в България по отношение на активи, с приблизителна стойност 5.1 милиарда евро и пазарен дял от близо 11%.

СИБАНК, ОББ и нейните дъщерни дружества, както и ДЗИ, ще се превърнат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари на КВС Груп. В резултат на това КВС Груп активно ще навлезе и на лизинговия пазар, както и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на клиентите си пълния набор банкови услуги.