Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 октомври 2013 г

13.08.2013 г.
Уважаеми клиенти,
 
Бихме искали да ви информираме, че считано от 14 Октомври 2013 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по „Отворена сметка“, са както следва:
 
  • Стандартна Отворена сметка
Честота на изплащане на лихвата
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
BGN
1.00%
1.90%
2.90%
3.75%
EUR
0.90%
1.80%
2.40%
3.00%
USD
0.60%
0.80%
1.30%
2.10%

 

  • Детска Отворена сметка
Честота на излащане на лихвата
3 месеца
6 месеца
12 месеца
 BGN
3.50%
4.00%
4.50%
 EUR
3.35%
3.50%
4.00%