Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 5 януари 2015 г.

04.11.2014 г.

Уважаеми клиенти,                                                                                            

Бихме искали да ви информираме, че считано от 5 януари 2015 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти, са както следва:

  • Стандартна Отворена сметка

Честота на изплащане на лихвата

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN

0.15%

0.25%

0.50%

1.10%

EUR

0.10%

0.10%

0.20%

0.70%

USD

0.05%

0.10%

0.10%

0.50%

  • Детска Отворена сметка

Честота на излащане на лихвата

3 месеца

6 месеца

12 месеца

 BGN

1.50%

2.00%

2.50%

 EUR

1.00%

1.50%

2.00%

  • Сметка „Комфорт”                                          

Дневно салдо

 

до 500.00 BGN

1.50%

от 500.01 до 1000.00 BGN

1.00%

над 1000.01 BGN

0.50%

  •   Сметка “Привилегия”

Дневно салдо

 

до 500.00 BGN

1.50%

от 500.01 до 1000.00 BGN

1.00%

над 1000.01 BGN

0.50%

  • Сметка „Активност”       

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

100 - 2 500

0.40%

Над 2 500 

2.00%

1.50%

1.00% 

  • Спестовeн влог „Плюс”                                       

Дневно салдо

BGN

EUR

USD

 100.01 - 1000.00

1.20%

 

 

1000.01 - 2000.00

1.30%

0.60%

0.40%

2000.01 - 3000.00

1.40%

0.70%

0.50%

3000.01 - 5000.00

1.50%

0.80%

0.60%

над 5000.01

1.60%

0.90%

0.70%

  • Стандартен спестовен влог                                       

BGN

0.70%

EUR

0.60%

USD

0.50%

GBP

0.40%

  • Детски спестовен влог     

BGN

2.00%

EUR

1.00%