Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 30 ноември 2013 г.

30.09.2013 г.

Уважаеми клиенти,     

Бихме искали да ви информираме, че считано от 30 ноември 2013 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки на физически лица, са както следва:

Стандартен спестовен влог  

BGN

1.00%

EUR

0.60%

USD

0.50%

Детски спестовен влог

BGN

4.00%

EUR

2.00%

Стандартна разплащателна сметка

BGN

0.05%

EUR

0.05%

USD

0.05%

Сметка „Привилегия“

до 500.00 BGN

3.00%

от 500.01 до 1000.00 BGN

2.00%

над 1000.01 BGN

1.00%

Отворена сметка и Детска отворена сметка - Праговете до 3000 лева и респективно 1500 валутни единици ще се олихвяват с 0.05% за всички валути.