Заплащане на битови сметки от кредитна карта

18.01.2010 г.

Новата услуга е идентична с предлаганата към момента  „Заплащане на битови сметки от разплащателна сметка” и има същите характеристики:

  • Възможност за регистрация на услугата през клон, Центъра за обслужване на клиенти по телефона и електронно банкиране.
  • Възможност за автоматично или ръчно потвърждаване на плащанията.
  • Получаване на SMS известия за постъпили, платени и неплатени задължения.
  • Месечна такса за обслужване в размер на 0.50 лв. и такса в размер на 0.30 лв. за всяко от първите шест извършени плащания през съответния месец. Всички плащания в месеца след шестото са безплатни.
  • Информация за осъществените битови плащания в месечните извлечения за кредитни карти.
  • Възможност за плащане на задължения, както на титуляра, така и на трети лица.
Отличителни характеристики на новата услуга:
  • Ползване на  лимита по кредитната карта за заплащане на битови задължения.
  • Възможност за ползване на гратисен период - плащанията се третират като покупки на ПОС терминал.
  • Услугата се предлага за всички типове кредитни карти с изключение на ОК карти.
 
Пълна информация за услугата може да бъде получена в клоновата мрежа на Обединена българска банка и на телефон 0700 117 17  Център за обслужване на клиенти, както и в описанието на продукта тук.