Заплащане на битови сметки

Платете удобно и лесно месечните си сметки за ток, вода, парно, телефон, кабелни и цифрови телевизии, интернет и др., без да посещавате клон на Банката или каса на съответната компания.

Регулярно плащане

Какво представлява услугата „Заплащане на битови сметки“?
Услугата „Заплащане на битови сметки“ е най-лесният и евтин начин да платите месечните си сметки за ток, вода, парно, телефон, кабелни и цифрови телевизии, интернет и др., без да посещавате клон на банката или каса на съответната компания. Обединена българска банка се грижи за месечните Ви разплащания като превежда сумите от Вашата левова разплащателна сметка или кредитна карта, за което Вие давате предварително своето съгласие.

Защо да използвам услугата „Заплащане на битови сметки“ от Обединена българска банка?
Услугата „Заплащане на битови сметки“ Ви осигурява:
 • Удобство – Спестявате от своето време, като не посещавате касите на компаниите и не чакате на опашки, за да заплатите месечните си сметки. Проверявате и плащате по всяко време задълженията си през електронно банкиране.
 • Планиране на плащанията – Сами избирате броя на компаниите, към които да заплащате сметките си чрез тази услуга. Обединена българска банка работи с над 250 компании за битови услуги, като имате възможност да плащате всяко една от услугите от различна сметка и/или кредитна карта; 

 • Контрол върху плащането на сметките чрез:

  • Определяне на лимит за извършване на плащане;
  • Избор между автоматичен и ръчен режим на плащане.
 • Спокойствие - Имейл известия за: 
  • Регистрация на ново съгласие за битови сметки;
  • Наличие на ново задължение;
  • При неплатено задължение при първи неуспешен опит;
  • Промяна на съществуващо съгласие;
  • Деактивиране на съгласие.

Ползване на гратисен период при плащане от кредитна карта – Не се начисляват лихви върху платените задължения до 45 дни от датата на плащане (при пълно погасяване на общата сума от последното извлечение).

Плащания в срок – Обединена българска банка плаща Вашите задължения всеки месец в определените срокове, което Ви предпазва от риска да Ви бъде прекъсната услуга заради забравена, неплатена сметка.

Ниски разходи – 0.20 лева за всяка платена сметка.

Важно е да знаете - При възникване на въпроси е достатъчно да се обадите на телефон 0700 117 17. Нашите сътрудници са на Ваше разположение.

Активиране на услугата „Заплащане на битови сметки“

Регистрацията за услугата за клиенти на Обединена българска банка с разплащателна сметка в лева или кредитна карта, се извършва чрез подаване на съгласие за „Заплащане на битови сметки“, през един от следните канали:

 • Клон на ОББ;
 • През електронното банкиране на ОББ.

Плащане на банкомат

Заплащане на битови сметки на банкомат за:
 • фиксирани и мобилни телефони – A1, Telenor и Vivacom;
 • електроенергия – ЧЕЗ;
 • водоснабдяване – Софийска вода;
 • вноски за доброволно пенсионно осигуряване – ДПФ „Доверие“.

От началния екран избирате Други услуги → Плащане на услуги, след което се посочва определената компания. Заплащането на битови сметки може да се прави с всички дебитни и кредитни карти издавани от Обединена българска банка (без ОК) и с карти Маестро, издавани от други български банки.

OББ не събира такса за извършените транзакции от картодържателите.

Заплащане на задължения към A1:
 • Заплащане на месечни сметки.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на 10-цифрен номер на телефон с водеща 0 или 12-цифрен номер на услуга (при НЕ-мобилни и пакетни услуги на A1), както и 4-цифрения A1 персонален код от фактурата на компанията.
 • Зареждане на предплатена карта.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на телефонен номер. Виртуалните ваучери са с номинал 5, 10, 15, 30 и 60 лева.
 • Увеличаване на гаранционен депозит.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на телефонен номер.

Заплащане на задължения към Telenor:
 • Заплащане на месечни сметки.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на 9 цифрен абонатен номер.
 • Зареждане на предплатена карта.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на телефонен номер. Виртуалните ваучери са с номинал 5, 15, 25 и 40 лева.
 • Увеличаване на гаранционен депозит.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на телефонен номер.

Заплащане на задължения към:
 • Vivacom – заплащане на месечни сметки за мобилен и/или фиксиран телефон.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на клиентски номер към компанията, който се състои от:
  7 или 8 цифри за абонати на мобилни услуги;
  11 цифри за абонати на фиксирани услуги.
 • ДПФ „Доверие“ – заплащане на вноски за доброволно пенсионно осигуряване.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на ЕГН.
 • Софийска вода – заплащане на месечни сметки за водоснабдяване.
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на 10 цифрен абонатен номер, като има възможност да се извърши както пълно, така и частично плащане на задължение.
 • ЧЕЗ* – заплащане на месечни сметки за електроенергия .
  Идентификацията се извършва чрез въвеждане на 12-цифрен ИТН на абоната.
  *При регистрация за плащане чрез директен дебит към ЧЕЗ не се допуска заплащане на задълженията на банкомат или каса.

Онлайн плащане през UPAY

UPAY е платежен портал на ОББ АД за заплащане на битови сметки, данъци, кредитни задължения и други услуги. Чрез портала клиентите на ОББ получават и електронен достъп до месечните си извлечения по карти и сметки.

За да извършите плащане на битова сметка, кредитно задължение или данък, не е необходимо да сте клиент на ОББ. Достатъчно е да притежавате валидна кредитна или дебитна карта, подходяща за интернет плащания. На сайта могат да се правят плащания както с лични, така и с фирмени банкови карти.

За да извършите плащане на битова сметка, е необходимо да знаете само абонатния номер към съответната компания. С една картова трансакция можете да платите произволен брой битови сметки към различни компании.

Стъпки за плащане на битови сметки:

 • Изберете вида плащане и конкретната компания.
 • Отваря се страница за избраната компания.
 • Въведете абонатния номер за съответната компания.
 • Добавете сметката за плащане чрез бутон „Добави“ за плащане или откажете чрез бутон „Отказ“.
 • Ако искате да добавите нова сметка за плащане изберете съответната компания и повторете действията.
 • Ако искате да приключите плащането изберете опция „Продължи плащането“ и натиснете „Плати“.
 • Прегледайте списъка с избрани за плащане сметки и ако всичко е наред, натиснете бутон „Приключи плащането“.
 • Въведете картовите си данни в указаните полета и натиснете бутон „Изпрати“.
 • При успешно плащане на екрана се визуализира разписка с информация за извършеното плащане.

Посетете страницата на UPAY

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения