Standard & Poor’s повиши рейтинга на Обединена българска банка на „BBB” и „А-2”

19.11.2009 г.

Рейтинговата агенция Standard & Poor’s повиши дългосрочния и краткосрочен рейтинг на Обединена българска банка в чуждестранна валута съответно на „BBB” и „А-2”.

Сред основните фактори, довели до промяна в рейтинга агенцията изтъква успешно реализираната стратегия на растеж, укрепването на бизнеса, добрата печалба и високата ефективност.

В комюникето на S&P се посочва, че от особено значение за повишаване на рейтинга са били както подкрепата, която Обединена българска банка получава от основния си акционер – Националната банка на Гърция (NBG), така и стратегическото значение на българската банка за Групата на NBG.

В обосновката си S&P обръща внимание на факта, че Обединена българска банка е една от най-големите търговски банки в България с общи активи, възлизащи на 4.5 милиарда лева (към края на март 2007 г.). Обединена българска банка е със значими позиции в корпоративното банкиране и банкирането за граждани, подкрепени от силно развита клонова мрежа и популярност на търговската марка. Агенцията посочва, че Обединена българска банка е най-голямата банка на NBG в Югоизточна Европа със стратегическо значение за развитието на нейната група в региона.