Сметка "Привилегия"- за хора в пенсионна възраст

27.11.2009 г.

Обединена българска банка предлага нова сметка, предназначена за физически лица, притежаващи документи за пенсиониране.

Новата специална сметка «Привилегия» съчетава високата доходност на спестовната сметка и гъвкавостта на разплащателна сметка в комбинация с безплатна международна дебитна карта Маестро.

Сметка” Привилегия” е изцяло освободена от такси за откриване, поддръжка и закриване Няма и минимална сума за откриване на сметката. Клиентите могат да внасят и теглят суми без да губят натрупаната лихва.

Предимство за пенсионерите е и липсата на такса за теглене от банкомат на Обединена българска банка. Годишният лихвен процент за суми до 750 лева достига 5,5 % в лева. Лихвата на клиентите се изплаща на всяко тримесечие, вместо веднъж в годината.

По тази сметка клиентите с решение за пенсиониране могат да получават и своите пенсии от НОИ. Откриването на сметката е с опростена процедура, само срещу представяне на лична карата и документ за пенсиониране.

С „Привилегия” клиентите получават и допълнителна възможност – при избор от тяхна страна, да заплащат автоматично и битовите си сметки – ток, парно, телефон и други.

Пълни информация за разплащателна сметка „Привилегия” може да бъде получена получена в клоновата мрежа на Обединена българска банка и на телефон 0700 117 17 Център за обслужване на клиенти, както и в описанието на продукта.