Сметка „Привилегия“

Ако сте пенсионер и търсите сметка, която няма такси за откриване, поддържане и закриване, то Вие получавате тази привилегия!

Предимства

Сметка „Привилегия“ е най-доброто решение за Вас, защото:
  • няма минимална сума за откриване;
  • няма такси за откриване, поддръжка или закриване;
  • получавате безплатна дебитна карта;
  • няма такса за теглене на банкомат на Обединена българска банка;
  • теглите и внасяте суми по сметката, без да губите натрупаната лихва;
  • получавате лихва на всеки три месеца;
  • вече не е необходимо да чакате, за да плащате сметките си за ток, парно, кабелна телевизия, телефон и вода. Ние ще го направим вместо Вас при достатъчно средства по Вашата сметка и декларирано съгласие за директен дебит.

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: няма

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: за теглене в клон на банката, независимо от размера на теглената сума – такса 1 лев

Необходими документи за откриване на сметка: 
  • документ за самоличност;
  • решение за пенсиониране.

Характеристики

Дневно салдоЛихвен процент
до 500.00 BGN0.05%
от 500.01 до 1000.00 BGN0.02%
над 1000.01 BGN0.01%
Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява и изплаща в края на всяко тримесечие и/или при закриване на сметката.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Пакет Привилегия

Най-доброто решение за всички, които получават пенсия по сметка Привилегия в ОББ

Безконтактни дебитни карти

Насладете се на удобството при плащане с Вашите нови безконтактни Debit Mastercard® и Visa Debit от ОББ!

Обратно към всички предложения