Обединена българска банка с промоционални по-ниски лихви до 6.00% в лева и евро за нови ипотечни кредити до 15 юли 2014

02.06.2014 г.

Обединена българска банка удължи промоционалната си оферта с до 6.00% лихва в лева и евро при кредит за покупка на жилище, ремонт и обзавеждане и строителство и довършителни работи и превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.

 
Промоционалните условия на банката се отнасят за всички видове нови ипотечни кредити до 15.07.2014 г. и включват иследните преференции по банковите такси:
  • без такса за кандидатстване

  • 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства

  • 2 пъти по-ниска преференциална такса за усвояване при  превод на работна заплата и пакет "Комфорт"

Офертата от 6.00% лихва в лева и евро за ипотечен кредит в Обединена българска банка е валидна и за рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка при 0% процента такса за усвояване и възможност за предоставяне на допълнителни средства.
 
Обединена българска банка дава възможност на клиентите си да получат предварително одобрение за размера на кредита още преди да са избрали имота, който искат да закупят.
 
Ипотечните кредити за покупка на жилище са с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години.
 
Допълнителна информация за промоционалните оферти по кредити на Банката можете да намерите тук.