Обединена българска банка с по-ниски лихви до 6.20% в лева и евро за нови ипотечни кредити от 01.04.2013

01.04.2013 г.
Обединена българска банка обяви нови условия по ипотечните си кредити за покупка на жилищен имот и намали лихвените проценти по кредита до 6.20% в лева и евро при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.
 
Всеки клиент, който желае да закупи жилищен имот може да се възползва от лихвен процент  6.20 при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт“ в Обединена българска банка, независимо от валутата на кредита..
Новото предложение от Обединена българска банка за рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка също е при лихвен процент 6.20 в лева и в евро без такса за усвояване и с възможност за предоставяне на допълнителни средства.
 
Новата по-добра оферта  на Банката включва в допълнение и следните преференциални условия по такси, валидни за всички нови кредити след 31 Март 2013.
 
    • Без такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити

    • 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита

    • 2 пъти по-ниска преференциална такса за усвояване – 0.75% от размера на кредита в зависимост от условията за превод на работна заплата и пакет "Комфорт".

 

 
Обединена българска банка дава възможност на клиентите си да получат предварително одобрение за размера на кредита още преди да са избрали имота, който искат да закупят.
 
Ипотечните кредити за покупка на жилище са с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години като максималната възраст за кредитоискателите към крайната дата на кредита е до 70 години.
 
Допълнителна информация за офертата можете да намерите на http://ubb.bg/bg-BG/FCK/91.