Обединена българска банка предлага възможност за отказ от получаване на извлечение на хартиен носител по кредитна карта или ОК кредит

29.04.2013 г.
Обединена българска банка продължава стартиралата кампания за отговорно отношение към природата и предлага на своите клиенти да се откажат от получаването на извлечение на хартиен носител по кредитна карта или ОК кредит.
 
Обединена българска банка ще продължи да информира своите клиенти с безплатни SMS известия всеки месец за общата дължима сума, минималното плащане и за крайния срок за погасяване. Извлечение на хартиен носител може да бъде получено при поискване във всеки клон на Банката безплатно.
 
От 5 юни 2013 г. ще бъде въведена такса за доставка на хартиено извлечение от 2 лв. месечно за всички клиенти.
 
При желание от страна на клиентите те биха могли да откажат услугата във всеки клон на Обединена българска банка, чрез Електронно банкиране или с едно телефонно обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на номер 0700 117 17.
 
За повече информация клиентите могат да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти по телефона на 0700 117 17 или да посетят най-близкия клон на Банката.