Интервю с г-н Стилиян Вътев, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Обединена българска банка за в. "Капитал"

30.04.2013 г.
  • Г-н Стилиян Вътев, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Обединена българска банка даде интервю за в. "Капитал"

Обединена българска банка е една от банките с традиции в консолидациите предвид и предстоящото й евентуално сливане с Пощенска банка (ако това се случи на ниво централи в Гърция). Тя е създадена през 1992 г. от сливането на 22 български регионални търговски банки, като и досега остава най-мащабният консолидационен проект в българския банков сектор в новата му история. Собственост е на гръцката National Bank of Greece . Към края на миналата година е четвъртата по големина банка с активи в размер на 6.348 млрд. лв.

В общото класиране на "Капитал" е на шеста позиция. Добри резултати показва в критериите за съотношение кредити към депозити (3-то място) и консервативна политика на провизиране на кредитния портфейл, което е добър сигнал за липса на лоши изненади (3-то място). Нетният лихвен марж също й помага за по-доброто общо представяне. В тази посока действа и съотношението капитал към активи, даващо представа и за нивото на обща капиталова адекватност, като я поставя на пета позиция по този показател. Свиването на активите й обаче с близо 15% я дърпа надолу в класирането по този показател - 22-ро място. Възвращаемостта на активите и капитала й също не е в нейна полза (20-о място). Цената на финансиране за Обединена българска банка не е сред нейните предимства (16-о място), както и кредитният й рейтинг, което е напълно логично предвид факта, че е собственост на гръцка банка. 

Как оценявате изминалата година за българските банки - кои бяха основните предизвикателства и как се справиха с тях?

Резултатите на българския банков сектор за 2012 г. окончателно потвърдиха факта, че банковата ни система устоя на кризисния шок от 2009 г., а и на всичкото отгоре продължава да поддържа едни от най-добрите равнища за ликвидност и капиталова адекватност в Европа и света. Вярно е, че печалбите на сектора паднаха драстично поради необслужваните кредити в резултат на кризата, но това е най-вече за сметка на акционерите и по никакъв начин не накърни стабилността на системата и доверието на милионите банкови клиенти. Не е особено приятно, но няма как да не повторя отново, че в същото време кризата направо помете цели банкови системи в някои страни от Европа, а в други случаи големи и реномирани банки, за да оцелеят, бяха принудени да търсят подкрепа от държавата.

Иначе за Обединена българска банка 2012 г., освен че беше юбилейна година, не бе от най-успешните като финансов резултат от последните години, което е обяснимо. Добрата новина е, че отчитаме 2012 г. като последната от поредните три кризисни години и оттук натам стартираме отново обичайната активност на пазара с нови и амбициозни бизнес цели.

Какви са очакванията ви за развитието на сектора през 2013 г?

Не можем да очакваме чудеса просто защото банките ще продължават да следват търсенето на бизнеса и на домакинствата. За съжаление прогнозите за растеж на икономиката през 2013 г. продължават да са твърде скромни - поради последните политически събития прогнозираният за тази година растеж бе коригиран надолу до 1%, което не впечатлява. Продължавам да твърдя, че липсата на вътрешно потребление и икономическа активност у нас се дължат не толкова на определени икономически фактори и ограничения, колкото на огромния психологически стрес от кризата както при бизнеса, така и при домакинствата. Верен е фактът, че от това най-много пострадаха малкият и средният бизнес, но тяхното възстановяване зависи най-вече от установяването на по-спокойна и предвидима поне с две-три години напред бизнес среда и по-оптимистични очаквания. И в момента има много програми за стимулиране на малкия и средния бизнес, но усвояването им върви изключително бавно. С други думи и конкретно за България, не е необходимо да се търсят допълнително пари, фондове и други от сорта, за да се стимулира потребление, заетост и оттам растеж, а нещо много по-просто и евтино - добри условия за бизнеса и предвидимост в държавата.

Кои са трите най-важни тенденции за българския банков сектор през 2013 г.?

Убеден съм, че като цяло 2013 г. ще бъде по-добра за сектора не само като финансови резултати. Както вече споменах, очаквам банките, между които и Обединена българска банка , да могат още по-активно и бързо да префокусират работата си от кризисните последствия и вътрешно преструктуриране към активно банково посредничество, адекватно на нуждите на икономиката и растежа.

В частност очаквам някои съществени промени в структурата на сектора - например смяна на собствеността или консолидация на някои от по-малките български банки, не са изключени и нови събития в тази посока. Според мен една известна консолидация на сектора е полезна предвид на ограничения пазар и твърде многото на брой банкови институции.

Върху какво е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Фокусът на Обединена българска банка за 2013 г. е край на тригодишната стагнация, отново активно се връщаме на пазара с активна кредитна политика и нови банкови продукти. Разбира се, няма как да не спомена и обявеното сливане на Обединена българска банка с Пощенска банка, което в момента е замразено по независещи от нас причини. Във всички случаи то нямаше да се отрази на нашите бизнес цели за 2013 г. поради естеството и времето, необходимо за това упражнение.