Дълбоко сканиране на археологически обект за първи път в България

13.03.2012 г.
За първи път в България на Източната тракийска могила в Караново, Новозагорско, работата по която се подкрепя вече 3 години от Обединена българска банка, беше извършено дълбочинно сканиране с уникална техника на австрийския Централен институт за метрология и геодинамика, осигурена от учените от Римо-германския музей в Майнц, Германия.
 
Откритията в Караново са дело на екипа на археолога Веселин Игнатов, а експонирането й на място се извършва от реставраторката Силвия Борисова.
 
Високият интерес от страна на европейската научна общественост към откритията се дължи на големия потенциал от бъдещи находки на обекта. Специалистите в областта оценяват и изключително прецизния начин на проучванията, които освен традиционните злато, съдове и постройки, запазват и много находки от органичен произход - парчета кожа от колан на погребания аристократ, дървени елементи, хранителни продукти и кости от животни.
 
По думите на ръководителя на австрийския екип д-р Сири Зерен сканирането на обекта включва четири метода, резултатите от които се обработват и сумират на специална компютърна система, за да дадат триизмерно изображение на съдържанието на археологическия обект до 25 метра дълбочина.
 
Първото измерване е с електросъпротивителна томография. Събират се данни за електрическото съпротивление между множество точки в координатна система в обекта, като за целта могилата се набожда като таралеж с множество електроди, в които се пуска електрически ток. Този метод дава най-голямата дълбочина на измерване.
 
Следващото мерене е с GPR-радар. Той достига на по-малка дълбочина, но дава по-прецизни детайли. След това обектът се обхожда с магнитен скенер, който отразява магнитните аномалии във всяка точка от мястото, а най-накрая се пускат и микро сеизмични вълни, които се улавят със сеизмичен датчик отсреща и също допълват информацията за нещата под земята.
 
Събраните резултати минават през няколкоседмична обработка и археолозите после могат за знаят с голяма степен на вероятност къде трябва да извършват разкопките и какво да очакват от обекта. Методът съкращава в пъти разходите за разкопки и екипът е непрекъснато в движение от Китай до Южна Америка.
 
Според д-р Маркус Шолц от Римо-германския музей в Майнц, проучванията ще дадат отговор на редица въпроси като дали има още структури в могилата, дали „Господарят на Караново” е принадлежал към последното поколение на местната аристокрация по време на Тракийското царство или към първото - под римско управление, колко са стари гробовете в могилата, има ли директна връзка от желязната епоха до римско време и др.
 
Подробен репортаж за сканирането и засиления научен интерес към Караново можете да видите тук.
 
За археологическия комплекс „Източна могила“, с. Караново:
 
Обединена българска банка подкрепя работата на археолозите от Исторически музей Нова Загора при разкопките на Източната могила от средата на 2009 г. съвместно със Сдружение „Културни проекти”. С финансовата подкрепа на Обединена българска банка стана възможно откриването на уникалната зидана гробница на тракийския аристократ, както и консервацията и реставрацията на находките в нея. Обединена българска банка финансира и изграждането на заслон над откритите колесница и гробница.