50% отстъпка от такса усвояване по ипотечни кредити

20.07.2010 г.

Обединена българска банка стартира специална лятна промоция по всички видове ипотечни кредити. Клиентите на банката, които кандидатстват за ипотечен кредит в периода 20 юли, – 20 септември 2010 ще ползват 50% отстъпка от стандартната такса за усвояване по кредита. Промоционалните условия предоставят възможност на клиентите при усвояване на ипотечен кредит да заплатят такса от 0.75%, а не стандартна такса от 1.50% от размера на кредита. 

Банката предлага ипотечни кредити за покупка на жилищен имот при максимален срок до 35 години и максимален размер до 250 000 евро или 500 000 лева и годишна лихва в лева 8,5%, а в евро – 7,5% за клиенти с превод на работна заплата и регистрация за услугата заплащане на битови сметки в Обединена българска банка. Друг продукт, който е на пазара от месец май e ипотечният кредит за ремонт и обзавеждане, с който клиентите имат възможност не само да ремонтират, но и да обзаведат своето жилище при максимален срок на кредита до 20 години и максимален размер до 100 000 евро или 200 000 лева и годишна лихва в лева 9,5%, а в евро – 8,5%.
 
Повече информация за условията по ипотечните кредити може да бъде получена във всеки клон на Обединена българска банка и на телефон 0700 117 17 в Център за обслужване на клиенти на Обединена българска банка или тук.