26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти

23.04.2010 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 26.04.2010г. ОББ АД променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, в следните Раздели:
 
  • Сметки на бизнес клиенти;
  • Преводи;
  • Инкасо на документи и ценни книги;
  • Акредитиви;
  • Гаранции и поръчителства.