KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/05/2023 08:26:16

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86400
1.86100
Курс купува
1.78000
1.78100
Фиксинг на БНБ
1.81921
Касов
Безкасов
Курс продава
2.31500
2.31000
Курс купува
2.19000
2.19400
Фиксинг на БНБ
2.25292
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01487
EN

10 години Обединена Българска Банка

date

19 ноември 2009

Банката въвежда нова система за банкиране в реално време и собствена картова система.

Започва предлагането на "незабавни кредити", без гаранти, в рамките на 1 час, съвместно с магазините от верига "Метро Кеш & Кери"

Обединена българска банка посреща 10 годишнината си с нови продукти за граждани, нова система за банкиране в реално време и собствена картова система. Обединена българска банка се утвърди като лидер в банкирането на дребно с продукти като потребителски, жилищни и автомобилни кредити. Очаква се Банката да е с най-голям ръст в кредитирането - близо 80% спрямо края на 2001 г. Впечатляващ е растежът при кредитите за граждани. Към края на август 2002 година отпуснатите потребителски кредити са близо 30 000, овърдрафтите по картова и разплащателна сметка надвишават 10 000 броя, жилищни кредити са вече над 1 000, като Банката е раздала и значителен брой автомобилни кредити.

Обединена българска банка има фиксирани стандартни срокове за отпускане на кредити за граждани - 2 дни за потребителски и 7 дни за жилищни кредити.

От октомври стартира съвместна програма с веригата "Метро" за предоставяне на така наречените "незабавни кредити", които ще се отпускат в рамките на 1 час. Те ще са до 36 месеца, до 3 000 лева, без гаранции и обезпечения, само с оценка на кредитоспособността на клиентите.

Обединена българска банка въвежда и нова модерна информационна система за банкиране в реално време - "Глобус", която ще позволява на клиентите да управляват средствата си от всяка точка на страната, без значение в кой клон са открити техните сметки. Системата "Глобус" вече функционира във всички Софийски офиси и поетапно се въвежда в цялата клонова мрежа на Банката.

До края на 2002 г. Обединена българска банка ще въведе своя собствена картова система. Тя ще осигури необходимата независимост на Банката в предлагането на нови, допълнителни услуги с банковите карти. Обединена българска банка разполага с най-голям брой банкомати в страната - 278, както и с над 850 ПОС устройства за разплащане в търговски обекти.Новата система на Банката ще позволява клиентите да имат достъп до средствата в картовите си сметки не само чрез банкомат, но и на гише, в клоновата мрежа. До края на годината Обединена българска банка ще финализира и картовия си проект, след чието приключване Банката ще може да предложи на своите клиенти първите в България истински кредитни карти. Това ще позволи на Обединена българска банка значително да увеличи броя на кредитните си карти, които към септември 2002 година надхвърлят 6 500 броя EuroCard MasterCard и VISA. Дебитните карти Maestro и VISA Electron издадени от Обединена българска банка възлизат на 345 000 броя.

В навечерието на 10 годишния юбилей Standard & Poors препотвърди кредитния рейтинг на Обединена българска банка, равен на суверенния рейтинг на България. Дългосрочният кредитен рейтинг на Обединена българска банка в чужда валута е ВВ- със стабилна перспектива, а краткосрочният В.

В доклада си Standard & Poors подчертава солидната пазарна позиция на Обединена българска банка, високата й ликвидност, ниско рисковия характер на активите й, както и подкрепата от страна на нейния основен акционер - Национална Банка на Гърция.

Обратно към всички новини