10 години Обединена Българска Банка

19.11.2009 г.

Банката въвежда нова система за банкиране в реално време и собствена картова система.

Започва предлагането на "незабавни кредити", без гаранти, в рамките на 1 час, съвместно с магазините от верига "Метро Кеш & Кери"

Обединена българска банка посреща 10 годишнината си с нови продукти за граждани, нова система за банкиране в реално време и собствена картова система. Обединена българска банка се утвърди като лидер в банкирането на дребно с продукти като потребителски, жилищни и автомобилни кредити. Очаква се Банката да е с най-голям ръст в кредитирането - близо 80% спрямо края на 2001 г. Впечатляващ е растежът при кредитите за граждани. Към края на август 2002 година отпуснатите потребителски кредити са близо 30 000, овърдрафтите по картова и разплащателна сметка надвишават 10 000 броя, жилищни кредити са вече над 1 000, като Банката е раздала и значителен брой автомобилни кредити.

Обединена българска банка има фиксирани стандартни срокове за отпускане на кредити за граждани - 2 дни за потребителски и 7 дни за жилищни кредити.

От октомври стартира съвместна програма с веригата "Метро" за предоставяне на така наречените "незабавни кредити", които ще се отпускат в рамките на 1 час. Те ще са до 36 месеца, до 3 000 лева, без гаранции и обезпечения, само с оценка на кредитоспособността на клиентите.

Обединена българска банка въвежда и нова модерна информационна система за банкиране в реално време - "Глобус", която ще позволява на клиентите да управляват средствата си от всяка точка на страната, без значение в кой клон са открити техните сметки. Системата "Глобус" вече функционира във всички Софийски офиси и поетапно се въвежда в цялата клонова мрежа на Банката.

До края на 2002 г. Обединена българска банка ще въведе своя собствена картова система. Тя ще осигури необходимата независимост на Банката в предлагането на нови, допълнителни услуги с банковите карти. Обединена българска банка разполага с най-голям брой банкомати в страната - 278, както и с над 850 ПОС устройства за разплащане в търговски обекти.Новата система на Банката ще позволява клиентите да имат достъп до средствата в картовите си сметки не само чрез банкомат, но и на гише, в клоновата мрежа. До края на годината Обединена българска банка ще финализира и картовия си проект, след чието приключване Банката ще може да предложи на своите клиенти първите в България истински кредитни карти. Това ще позволи на Обединена българска банка значително да увеличи броя на кредитните си карти, които към септември 2002 година надхвърлят 6 500 броя EuroCard MasterCard и VISA. Дебитните карти Maestro и VISA Electron издадени от Обединена българска банка възлизат на 345 000 броя.

В навечерието на 10 годишния юбилей Standard & Poors препотвърди кредитния рейтинг на Обединена българска банка, равен на суверенния рейтинг на България. Дългосрочният кредитен рейтинг на Обединена българска банка в чужда валута е ВВ- със стабилна перспектива, а краткосрочният В.

В доклада си Standard & Poors подчертава солидната пазарна позиция на Обединена българска банка, високата й ликвидност, ниско рисковия характер на активите й, както и подкрепата от страна на нейния основен акционер - Национална Банка на Гърция.