Дългови пазари

Чрез ОББ може да търгувате български и чуждестранни държавни ценни книжа и корпоративни облигации.

Обща информация

„Обединена българска банка“ АД е първичен дилър на български държавни ценни книжа и предлага на своите клиенти посредничество за участие в аукционите, организирани от БНБ, за придобиване на ДЦК чрез състезателни и несъстезателни поръчки от името и за сметка на клиента.
Дирекция „Пазари и инвестиционно банкиране“ е активен участник на вторичния пазар на ДЦК. Клиентите на Банката могат във всеки един момент да получат актуални котировки „купува“ и „продава“ по цялата крива на доходност на българския държавен дълг.
„Обединена българска банка“ АД предлага пълен достъп за търговия на международните дългови пазари. Съобразно инвестиционните цели и рисковия апетит, нашите клиенти имат възможност да търгуват с всички видове облигации без ограничение на географски региони и кредитен рейтинг.

Държавни ценни книжа

Актуална информация за сделки с български държавни ценни книжа (ДЦК)
Депозитарни услуги
  • При търговия с облигации от индивидуални клиенти ценните книжа се съхраняват по отделен регистър в Обединена българска банка.  За индивидуални клиенти тази услуга е безплатна.
  • При покупка на ДЦК ОББ издава сертификат за собственост на индивидуалните клиенти.

Свържете се с нас

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Пазари" на Обединена българска банка АД на:
  • Тел: 02 8112436, 02 8112421, 02 8112441.
  • E-mail: markets@ubb.bg
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения