Отворен депозит

Отворен депозит Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Предимства

Сега може да направите своя избор!
 • Може да го направите във всеки клон на Обединена българска банка в цялата страна, както и през системата за електронно банкиране на банката.(https://ebb.ubb.bg)
 • Не се изисква минимална сума за откриване.
 • Изберете сами периода за получаване на лихвата на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца!
 • Отворен депозит в лева и евро можете да откриете и на Вашите деца!

С Отворен депозит Вие може:

 • да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца;
 • да получавате и изпращате преводи в България и чужбина.

Условия

Срочност: Безсрочен

Валута: BGN, EUR, USD

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: 3000 BGN; 1500 EUR или 1500 USD

Направете своя избор и лихвата може:

 • да се прибави към първоначално депозираната сума;
 • да се преведе по друга сметка;
 • да се изтегли в брой.

Внасяне на суми: по всяко време без ограничение

Теглене на суми: без ограничение. Всеки месец имате право на две тегления или два превода при стандартни условия, като за всяка следваща трансакция се плаща допълнителна такса в размер на 10 левa.

Необходими документи за откриване на депозита: Документ за самоличност.

Отворен депозит е еквивалент на Отворена сметка, предлагана до 23.05.2015 г.

Характеристики

Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата1 месец3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.01%0.01%0.03%0.04%
EUR0.01%0.01%0.03%0.04%
USD0.01%0.02%0.03%0.05%
Детски Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.05%0.10%0.15%
EUR0.03%0.05%0.10%
Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява в размер, съгласно таблицата, представена по-горе и посочените в нея годишни лихвени проценти. Независимо от конкретната дата на сключване на договора за Отворен депозит, плащането на съответните лихви се извършва:
 • при честота на изплащане 1 месец – на последния календарен ден от месеца;
 • при честота на изплащане 3 месеца – на 31 март; 30 юни; 30 септември и 31 декември;
 • при честота на изплащане 6 месеца – на 30 юни и 31 декември;
 • при честота на изплащане 12 месеца – на 31 декември.

При намаляване на сумата на депозита под 3000 лева или 1500 валутни единици за депозити в евро и щатски долари се начислява лихва в размер съгласно Тарифа за лихвените условия за индивидуални клиенти в ОББ АД.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Спестовна сметка „Мое решение“

Сбъднете мечтата си, като отделяте малки суми и спестявате редовно със спестовна сметка „Мое решение“.

Обратно към всички предложения