Стандартни срочни депозити

За всички, които имат нужда от фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, нашите стандартни срочни депозити отговарят на Вашите изисквания!

Предимства

Имате възможност сами да определяте за какъв период депозирате парите си в зависимост от стандартните срокове 1, 3, 6 или 12 месеца.
 
Избирате как да използвате лихвата:
 • да я изтеглите в брой;
 • да я прибавите към първоначално депозираната сума за нов срок при същите условия;
 • да я преведете по друга сметка.

Избирате как да става подновяването на депозита:

 • автоматично, без да е необходимо да посещавате Банката;
 • лично да подновявате депозита на всеки падеж.

Условия

Срочност: фиксирана 1, 3, 6 и 12 месеца
 
Валута: BGN, EUR, USD
 
Минимална сума за откриване: 500 BGN или 250 EUR/USD
 
 
Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.
 
Довнасяне се допуска без ограничение само към 12-месечен депозит, без това да нарушава условията по договора.
 
 
Необходими документи: Документ за самоличност.

Характеристики

 • Без такса за откриване
 • Без такса за поддръжка
 • Без такса за закриване
Лихвата се начислява в размер, съгласно Тарифата за лихвени условия на индивидуални клиенти  и посочените в нея годишни лихвени проценти.
 
 
Изплащане на лихвата - направете своя избор и лихвата може:
 • да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит;
 • да се преведе по друга сметка;
 • да се изтегли в брой.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Депозит „На разположение“

Вашите средства са винаги „На разпоположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Обратно към всички предложения