Отворен спестовен влог

Отворен влог Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Предимства

Сега може да направите своя избор!
 • Може да го направите във всеки клон на Обединена българска банка в цялата страна, както и през системата за електронно банкиране на банката.(https://ebb.ubb.bg)
 • Не се изисква минимална сума за откриване.
 • Изберете сами периода за получаване на лихвата на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца!
 • Отворен влог можете да откриете и на Вашите деца!

С Отворен влог Вие може:

 • да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца;
 • да получавате и изпращате преводи в България и чужбина.

Условия

Срочност: Безсрочен

Валута: BGN, EUR, USD

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: 50 BGN; 50 EUR или 50 USD

Направете своя избор и лихвата може:

 • да се прибави към първоначално депозираната сума;
 • да се преведе по друга сметка;
 • да се изтегли в брой.

Внасяне на суми: по всяко време без ограничение

Теглене на суми: без ограничение. Всеки месец имате право на две тегления или два превода при стандартни условия, като за всяка следваща трансакция се плаща допълнителна такса в размер на 10 левa.

Без такса за откриване през Електронно банкиране на ОББ.

Необходими документи за откриване на влога: Документ за самоличност.

Отворен спестовен влог е еквивалент на Отворен депозит, предлаган до 06.04.2018 г.

Характеристики

Отворен влог
Честота на изплащане на лихвата1 месец3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.01%0.01%0.03%0.04%
EUR0.01%0.01%0.03%0.04%
USD0.01%0.02%0.03%0.05%
Детски Отворен влог
Честота на изплащане на лихвата3 месеца6 месеца12 месеца
BGN0.05%0.10%0.15%
EUR0.03%0.05%0.10%
USD0.01%0.03%0.05%
 
Изплащане на лихвата: Лихвата се начислява в размер, съгласно таблицата, представена по-горе и посочените в нея годишни лихвени проценти. Независимо от конкретната дата на сключване на договора за Отворен влог, плащането на съответните лихви се извършва:
 • при честота на изплащане 1 месец – на последния календарен ден от месеца;
 • при честота на изплащане 3 месеца – на 31 март; 30 юни; 30 септември и 31 декември;
 • при честота на изплащане 6 месеца – на 30 юни и 31 декември;
 • при честота на изплащане 12 месеца – на 31 декември.

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Онлайн депозити и сметки

Възможност с една стъпка да се открие срочен депозит „На разположение“, сметка „Активност“, Отворен спестовен влог или стандартна разплащателна сметка през електронното банкиране на ОББ.

Депозит „На разположение“

Вашите средства са винаги „На разпоположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Обратно към всички предложения