Застраховки към дебитни и кредитни карти

Застрахователна програма „Пълна/Двойна защита“ от ОББ Животозастраховане ЕАД и ДЗИ ОЗ ЕАД е създадена специално за клиентите на Обединена българска банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на дебитни и кредитни карти. Освен застраховка „Злополука“, клиентите са защитени и при злоупотреба с карта и кражба на лични документи.

Застрахователни покрития „Злополука“ от ОББ Животозастраховане

  • Загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука, застрахователната компания изплаща обезщетение в размер на 5000 лева.
  • Болничен престой вследствие на Злополука, застрахователят изплаща по 15 лв. за всеки ден от болничния престой след елиминационен период от 1 ден.
  • Покритието към групова полица 2009 е загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука в размер на 8000 лева.

Застрахователни покрития от "ДЗИ ОЗ" ЕАД

  • Злоупотреба с дебитната карта вследствие на загуба или кражба на картата.
  • Покрива разходи за преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта
  • Грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта. Покритието не е включено към групови полици 2334 и 2339.

Общи условия за застраховане на финансови загуби, свързани с банкови карти 

Допълнителна информация

По покрития „Злополука“

 

В случай на застрахователно събитие „Злополука“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Детайлна информация относно необходимите документи или посетете клон на Обединена българска банка.

В случай на застрахователно събитие към ДЗИ ОЗ ЕАД

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Онлайн:

  • На и-мейл: claims.ubbcards@dzi.bg

Чрез Контактен център на ДЗИ – с телефонно обаждане на национален телефон 0700 16 166 /денонощно/

На място в офисите на ДЗИ

 

Общи условия за застраховане на финансови загуби, свързани с банкови карти 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения