Застраховки към дебитни и кредитни карти

Застрахователна програма „Пълна/Двойна защита“ от „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД и "Нова Инс" ЕАД („ОББ - Ей Ай Джи ЗД“ АД) е създадена специално за клиентите на Обединена българска банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на Дебитни и Кредитни карти. Освен застраховка „Злополука“, клиентите са защитени и при злоупотреба с карта и кражба на лични документи.

Застрахователни покрития „Злополука“ от ОББ - Метлайф

  • Загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука, застрахователната компания изплаща обезщетение в размер на 5000 лева.
  • Болничен престой вследствие на Злополука, застрахователят изплаща по 15 лв. за всеки ден от болничния престой след елиминационен период от 1 ден.
  • Покритието към групова полица 2009 е загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука в размер на 8000 лева.

Застрахователни покрития от "Нова Инс" ЕАД

  • Злоупотреба с дебитната карта вследствие на загуба или кражба на картата.
  • Покрива разходи за преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта
  • Грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта. Покритието не е включено към групови полици 2334 и 2339.

В случай на застрахователно събитие „Злополука“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Детайлна информация относно необходимите документи или посетете клон на Обединена българска банка.

В случай на застрахователно събитие към "Нова Инс" ЕАД

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Детайлна информация относно необходимите документи или посетете клон на Обединена българска банка.

Онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения