Застраховки към дебитни и кредитни карти

Застрахователна програма „Пълна/Двойна защита“ от ДЗИ е създадена специално за клиентите на Обединена българска банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на дебитни и кредитни карти. Освен застраховка „Злополука“, клиентите са защитени и при злоупотреба с карта и кражба на лични документи.

Застрахователни покрития „Злополука“ от ДЗИ

  • Загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука, застрахователната компания изплаща обезщетение в размер на 5000 лева.
  • Болничен престой вследствие на Злополука, застрахователят изплаща по 15 лв. за всеки ден от болничния престой след елиминационен период от 1 ден.
  • Покритието към групова полица 2009 е загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука в размер на 8000 лева.

Застрахователни покрития от ДЗИ

  • Злоупотреба с дебитната карта вследствие на загуба или кражба на картата.
  • Покрива разходи за преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта
  • Грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта. Покритието не е включено към групови полици 2334 и 2339.

Общи условия за застраховане на финансови загуби, свързани с банкови карти 

В случай на застрахователно събитие „Злополука“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

В случай на застрахователно събитие към ДЗИ ОЗ ЕАД

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Онлайн:

  • На и-мейл: claims.ubbcards@dzi.bg

Чрез Контактен център на ДЗИ – с телефонно обаждане на национален телефон 0700 16 166 /денонощно/

На място в офисите на ДЗИ

 

Общи условия за застраховане на финансови загуби, свързани с банкови карти 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения