Застраховки

Застраховки към банкови продукти


Застраховки по ипотечни кредити
Застрахователната програма „Защита на дома и семейството“ интегрира застраховка „Живот“ към ДЗИ Животозастраховане ЕАД и застраховка „Имущество“ към ДЗИ Общо застраховане ЕАД като неотменна част от параметрите на всеки ипотечен кредит в Обединена българска банка.

Застраховки по потребителски кредити
Застрахователната програма „Защита на кредита“ към ДЗИ е един от параметрите на потребителския кредит и осигурява застрахователна защита на кредитополучателите на Обединена българска банка.

Застраховки към дебитни и кредитни карти
Застрахователна програма „Пълна/Двойна защита“ от ДЗИ е създадена специално за клиентите на Обединена българска банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на дебитни и кредитни карти. Освен застраховка „Злополука“, клиентите са защитени и при злоупотреба с карта и кражба на лични документи.

Застраховки към ОК карти
Застрахователната програма „Защита на кредита“ е една от основните характеристики на ОК кредитите от Обединена българска банка.

Застраховки към депозити
Застрахователна програма „Депозит плюс” към ОББ Животозастраховане ЕАД осигурява защита и финансова подкрепа на притежателите на депозити при непредвидени събития, свързани с тяхното здраве.

Самостоятелни застрахователни продукти


Спестовно-застрахователни програми
Спестовно-застрахователните продукти от ДЗИ – „Втора пенсия и защита“, „Качествено образование“, „Бъдеще фикс“, „За нашето бъдеще“ – предлагат оптимални условия за клиентите на Обединена българска банка.

Застрахователна програма „Закрила“
Програма „Закрила“ от ДЗИ предоставя защита при най-честите и тежки събития вследствие на злополука, както и уникална възможност за „Второ медицинско мнение“.

Имуществена застраховка „Комфорт за дома“
Имуществена застраховка „Комфорт за дома“ от ДЗИ ОЗ ЕАД е изгоден начин да защитите собствеността си на равни месечни вноски.

Гражданска отговорност от ДЗИ
Възможност за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" във всеки клон на Обединена българска банка.

Каско+ от ДЗИ
Възможност за сключване на застраховка "Каско +" във всеки клон на Обединена българска банка.

Програма "Бонус сигурност"
Програмата дава сигурност, че при настъпването на тежък инцидент – битов, трудов или злополука на пътя, довел до сериозни и трайни последици за Вашето здраве, ще можете да разчитате на сериозна финансова сума в размер на до 60 000 лева.

Застрахователна програма " ДЗИ Best Doctors"
Застрахователна програма "ДЗИ Best Doctors"