Застраховки

Застраховки към банкови продукти


Застраховки по ипотечни кредити
Застрахователната програма „Защита на дома и семейството“ интегрира застраховка „Живот“ към „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД и „Имущество“ към "ДЗИ ОЗ" ЕАД като неотменна част от параметрите на всеки ипотечен кредит в Обединена българска банка.

Застраховки по потребителски кредити
Застрахователната програма „Защита на кредита“ към „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД е един от параметрите на потребителския кредит и осигурява застрахователна защита на кредитополучателите на Обединена българска банка.

Застраховки към дебитни и кредитни карти
Застрахователна програма „Пълна/Двойна защита“ от „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД и "ДЗИ ОЗ" ЕАД е създадена специално за клиентите на Обединена българска банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на Дебитни и Кредитни карти. Освен застраховка „Злополука“, клиентите са защитени и при злоупотреба с карта и кражба на лични документи.

Застраховки към ОК карти
Застрахователната програма „Защита на кредита“ е една от основните характеристики на ОК кредитите от Обединена българска банка.

Застраховки към депозити
Застрахователна програма „Депозит плюс” към „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД осигурява защита и финансова подкрепа на притежателите на депозити при непредвидени събития, свързани с тяхното здраве.

Самостоятелни застрахователни продукти


Спестовно-застрахователни програми
Спестовно-застрахователните продукти от „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД – „Втора пенсия и защита“, „Качествено образование“, „Бъдеще фикс“, „За нашето бъдеще“ – предлагат оптимални условия за клиентите на Обединена българска банка.

Застрахователна програма „Закрила“
Програма „Закрила“ от „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД предоставя защита при най-честите и тежки събития вследствие на злополука, както и уникална възможност за „Второ медицинско мнение“.

Имуществена застраховка „Комфорт за дома“
Имуществена застраховка „Комфорт за дома“ от "ДЗИ ОЗ" ЕАД е изгоден начин да защитите собствеността си на равни месечни вноски.

Гражданска отговорност от "ДЗИ ОЗ" ЕАД
Уникална възможност за плащане само в клон на Обединена българска банка на 6 или 12 безлихвени месечни вноски с кредитна карта от Обединена българска банка.

Каско+ от "ДЗИ ОЗ" ЕАД
Уникална възможност за плащане само в клон на Обединена българска банка на 6 или 12 безлихвени месечни вноски с кредитна карта от Обединена българска банка.

Застрахователни партньори


„ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД
Партньорът ни в животозастраховането.