За да запазите доброто си настроение и след празниците, Обединена българска банка организира празнична томбола!

09.01.2013 г.

Обединена българска банка стартира томбола с награди за всички свои клиенти, притежаващи ОK кредит, като им дава възможност да спечелят 100 парични награди – всяка на стойност 100 лв.

Срокът на играта е от 10 януари 2013 г. до 10 април 2013 г. и в нея участва всяко теглене на суми на стойност мин. 150 лв., извършено и осчетоводено в периода на играта. 

Печелившите клиенти ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус и обявени на сайта на Обединена българска банка www.ubb.bg след приключване на кампанията.

Допълнителна информация може да получите на телефон 070011717.