UPAY стартира нова услуга за своите потребители

17.11.2014 г.
  • Благодарение на email съобщенията от портала всеки регистриран клиент ще може да проследява плащанията и задълженията си, а клиентите на Обединена българска банка – и движенията по своите сметки и кредитни карти.
 

Всички регистрирани потребители на UPAY вече ще могат да получават е-mail уведомления за реализираните си плащания и активности в платежния портал UPAY (https://www.ubbpay.bg/).

Услугата е част от последователната политика на UPAY да развива платежния канал, като постоянно добавя нови функционалности, които да го направят достъпен отвсякъде и по всяко време.

Така, наред с базовите функционалности, новата услуга ще позволи на регистрираните потребители да виждат по e-mail и чакащите плащане задължения към компаниите за битови услуги. Наред с това потребителите ще се информират и за новостите в UPAY, както и за развитието по вече съществуващите услуги на портала.

На клиентите на Обединена българска банка, платежният портал предлага допълнителна възможност,  чрез която ще могат да получават и извлечения за движенията по сметките и кредитните си карти.

Подробно описание на видовете съобщения може да бъде открито в секция Помощ на портала, както и в актуализираните Общи условия на UPAY, а информация за мерките за сигурност, които UPAY предприема в защита на своите потребители са налични в секция Сигурност на платежния портал.