Стрес тестовете трябва да бъдат част от ежедневието на банковия сектор

02.11.2012 г.

Главният изпълнителен директор на Обединена българска банка Димитриос Анагностопулос участва в 3-ата годишна конференция за управление на кредитния риск на ICAP Bulgaria

Управлението на кредитния риск е най-същественият елемент в банковия бизнес. Това каза главният изпълнителен директор на Обединена българска банка Димитриос Анагностопулос по време на проведената вчера в София 3-та Годишна конференция за управление на кредитния риск, организирана от ICAP Bulgaria. Гъвкавостта е ключът за свеждане до минимум на негативно въздействие при кризисна ситуация и за постигане на своевременно възстановяване, а стрес-тестовете са изключително важни и трябва да бъдат част от ежедневието на банките, категоричен бе мениджърът.

Според Анагностопулос не може да се говори за универсално решение при управлението на риска. Отделните организации трябва да вземат предвид всички характеристики на риск мениджмънта, за да изберат модела, който им подхожда най-добре. Доброто му функциониране пък бива тествано тогава, когато е налице съответното събитие. Събитието, което Анагностопулос разгледа, бе финансовата криза от 2008 г. 

Като основни черти, характеризиращи пазара преди кризата, той отбеляза неконтролирания и неустойчиво висок растеж, игнорирането на необходимостта от секторни анализи и стрес тестове за цели индустрии. "Креативността" по отношение на финансовите продукти, провеждана на някои пазари, както и разпространението на „заразата“ с риска благодарение на глобализацията, бяха маркирани сред другите белези.

Необслужваните кредити са същността на управлението на кредитния риск, а една от характеристиките на кризата – тяхното увеличаване, посочи Димитриос Анагностопулос. Той демонстрира примери за различни страни, с различно ниво на зрелост на пазара и различно ниво на необслужваните заеми. Въпреки наличието на някои общи тенденции, скоростта на нарастване на необслужваните кредити и коригиращите действия са коренно различни в зависимост от това къде се намира всяка страна по отношение на управлението на риска.

„Кризи винаги ще се случват, тъй като ние живеем в бизнес цикли, но трябва да оценим какво направихме добре и какво – не“, посочи още Анагностопулос. „Ясно е, че имахме лош анализ на възможните сценарии и не идентифицирахме правилно какво може да се случи и колко сериозно може да бъде влиянието му. Имахме лоша оценка на въздействието дори и впоследствие – дълго време след началото на кризата се опитвахме да разберем каква част от нея е в банковия сектор и не ни се вярваше доколко той е застрашен. Затова дойде и междубанковият колапс“, коментира главният изпълнителен директор на Обединена българска банка. Анагностопулос изтъкна като един от основните недостатъци провеждането на неадекватни стрес тестове на клиентски портфейли. „Стрес тестовете не са нещо, което трябва да бъде правено тогава, когато е налице проблем. Тези тестове трябва да са постоянни, ежедневни, бизнесът трябва да свикне да живее с тях“, категоричен беше той.

Като важни фактори за доброто управление на кредитния риск Димитриос Анагностопулос изтъкна наличието на правилна управленска структура и точна роля на риск мениджъра, който да бъде стратегически добре позициониран и оперативно вграден в бизнеса на организацията.

 
Димитриос Анагностопулос пое поста главен изпълнителен директор на Обединена българска банка от месец май 2012 г. Той притежава богат опит в банковата сфера, като предишната заемана от него позиция беше Главен риск мениджър и член на Съвета на директорите на групата на Финансбанк, както и Регионален мениджър по кредитирането на Националната банка на Гърция (НБГ) за Турция, Египет и Южна Африка.