Сключени сделки на извънрегулиран пазар на 14 март 2012 г.

14.03.2012 г.
Днес 14.03.2012 г. в 15ч. и 21м. се сключи сделка „купува” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 50 000 /петдесет хиляди/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 2.10 лв. за акция на обща стойност 105 000 /сто и пет хиляди / лева BGN.
 
Днес 14.03.2012 г. в 15ч. и 21м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 50 000 /петдесет хиляди/ акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 2.10 лв. за акция на обща стойност 105 000 /сто и пет хиляди / лева BGN.