Сключени сделки на извън регулиран пазар на 03 юни 2013 г.

03.06.2013 г.

Днес 03.06.2013 г. в 14ч. и 56м. се сключи сделка „купува” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 840 000 акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 0.80 лв. за акция на обща стойност 672 000  лева.

Днес 03.06.2013 г. в 14ч. и 57м. се сключи сделка „купува” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 840 000 акции от емисия „Свинекомплекс Николово” АД, ISIN – код BG1100072013 на цена от 0.80 лв. за акция на обща стойност 672 000  лева.