Сключени сделки на извън регулиран пазар

06.07.2011 г.

Днес 6.07.2011 г. в 13ч. и 49м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 33 117 /трийсет и три хиляди сто и седемнайсет / лота акции от емисия Адванс Екуити Холдинг” АД,  ISIN – кодBG1100033064 на единична цена от 1 BGN  (лева).

 Днес 6.07.2011 г. в 13ч. и 50м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 9 466 /девет хиляди четиристотин шейсет и шест/ лота акции от емисия Адванс Екуити Холдинг” АД, ISIN – код BG1100033064 на единична цена от 1 BGN  (лева).