Сключени сделки на извън регулиран пазар

01.07.2011 г.

Днес 1.07.2011 г. в 14ч. и 11м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 35 /трийсет и пет/ лота облигации от емисия „Източна газова компания” АД, ISIN – кодBG2100017065на единична цена от 1000 ЕUR (евро).

 
Днес 1.07.2011 г. в 14ч. и 12м. се сключи сделка „продава” за сметка на клиент на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с 25 /двайсет и пет/ лота облигации от емисия „Източна газова компания” АД, ISIN – кодBG2100017065на единична цена от 1000 ЕUR (евро).