Само 8.5% е лихвата по Земеделски заем срещу европейска субсидия от Обединена българска банка - Кампания 2011

05.07.2011 г.

За пета поредна година Обединена българска банка предлага на земеделските стопани специализирания си кредитен продукт Земеделски заем срещу европейска субсидия.

И тази година клиентите могат да ползват сума до 85% от общия размер на заявените за получаване директни плащания на площ за 2011 г., минимум 5 000 лева, при лихва само 8.5%. Кредитираните по продукта през предходните две кампании клиенти, на които субсидиите не са им били редуцирани от ДФЗ, могат да се възползват от финансиране в размер до 95% от очакваните субсидии, както и са освободени от такса кандидатстване. 
Погасяването на кредитите става със средства от получените субсидии, без такса за предсрочно погасяване.
 
Срокът на заемите е до постъпването на средствата по разплащателната сметка на клиента в Обединена българска банка, но не по-късно от 30.06.2012 г. Първите кредити ще се възползват от преференциална лихва в размер на 7.5% и такса управление 0.7% по съвместна програма с Българска Банка за Развитие. След изчерпване на лимита по програмата, кредитите ще бъдат отпускани с 8.5% годишна лихва и такси по тарифа на банката.