KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/07/2020 17:00:19

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.76980
1.76680
Курс купува
1.68780
1.69080
Фиксинг на БНБ
1.72700
Касов
Безкасов
Курс продава
2.22291
2.21791
Курс купува
2.09791
2.10191
Фиксинг на БНБ
2.16102
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87831
1.87331
Курс купува
1.79231
1.79731
Фиксинг на БНБ
1.83784
EN

Публично предлагане на облигации на Обединена българска банка АД

20 ноември 2009

Подписката за първично публично предлагане на облигации (ISIN код BG 2100003016) на "Обединена Българска Банка" АД бе открита на 20 май 2002г. Крайната дата е 17 юни 2002г. Мястото на подписката е Първичен пазар на "Българска Фондова Борса-София" АД.

Облигационният заем е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределен в 15 000 (петнадесет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични и свободнопрехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка. Купонните плащания са в размер 7.5% на годишна база и се извършват два пъти годишно. Главницата се изплаща наведнъж, на падежа на емисията през 2005 г.

Облигациите се записват (и съответно заплащат) чрез инвестиционен посредник-член на борсата всеки работен ден в рамките на срока на подписката.
Първичното публично предлагане се извършва по реда и при условията, предвидени в Проспекта за Публично Предлагане на Облигации на "Обединена Българска Банка" АД, потвърден от Държавната Комисия по Ценните Книжа с Решение N 64-E oт 24 април 2002г.

Проспектът (на български и английски език) е на разположение на инвеститорите в Дирекция "Трежъри" в централния офис на банката на адрес: гр. София 1040, ул. "Света София" 5, в електронен вид на Интернет страницата на банката и в Дирекция "Банкиране на Дребно" в централния офис на банката в гр. София 1040, ул. "Света София" 7, от 10 до 16 часа всеки работен ден в рамките на срока на подписката.

За повече информация:
Обединена българска банка, Дирекция "Трежъри",
Биляна Багашева, тел. 811 2426
Ралица Йосифова, тел. 811 2441

Обратно към всички новини