Промоционални условия по ипотечни кредити

06.01.201 г.

Без такса за кандидатстване за всички ипотечни кредити от 1 януари до 27 февруари 2011 г.

Обединена българска банка запазва преференциалните лихвени нива от 7.00% в евро и 8.00% в лева до 27 февруари 2011 с оферта „Първо жилище” за клиенти, които искат да закупят своето първо собствено жилище.
 
Обединена българска банка предлага ипотечни кредити за покупка на жилище с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години като максималната възраст на кредитополучателите към датата на издължаване на кредита е 70 години.
  
В началото на месец Октомври 2010, Обединена българска банка понижи лихвите по ипотечните си кредити за покупка на жилищен имот до 7, 25% в евро и 8.25% в лева, при превод на работна заплата от страна на клиента в банката и заплащане на комунални услуги. Стандартният годишен лихвен процент за този тип кредити е 7.75% в евро и 8.75% в лева.
 
Банката освобождава клиентите от такса за кандидатстване в периода 1 януари до 27 февруари 2011 г. за всички ипотечни кредити .
 
Повече информация за новите условия по ипотечните кредити могат да бъдат получени на телефон 0700 117 17 и в клоновата мрежа на банката.