Промяна в тарифата за такси и комисиони

11.11.2009 г.

Бихме искали да ви информираме, че считано от 01.07.2009 г. Обединена българска банка АД променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица и Тарифата за такси и комисиони на корпоративни клиенти в Раздел „Сметки”, Раздел „Касови операции”, Раздел „Преводи”, Раздел „Карти” и Раздел „Други услуги” . Посочените промени може да намерите на “Тарифа на Обединена българска банка”