Промяна в Тарифата за лихвите на физически лица- 7-ми май – промяна по спестовни продукти

07.03.2011 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 07.05.2011г. съгласно Общите условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги за физически лица Обединена българска банка променя Тарифата за лихвените условия във всички валути и срочности по сметки на индивидуални клиенти, както следва:
 
  • „Отворен Депозит”
  • „Детски Отворен Депозит”
  • спестовна сметка „Мое решение”