Промяна в Общите условия приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/ или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти

15.03.2012 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.03.2012 г. във връзка с Наредба 38 влизат в сила промените в Общите условия,приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/илидопълнителни услуги, свързани с финансови инструменти.