Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на Обединена българска банка от 17.09.2012

14.09.2012 г.

Уважаеми клиенти,

 
Бихме искали да ви информираме, че считано от 17.09.2012 г. Обединена българска банка АД променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, както следва:
 
 
 
 
I. СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ОБСЛУЖВАЩА ПОС ТЕРМИНАЛ
 
Минимално салдо
BGN 200
Откриване
Без такса
Обслужване с извлечение на електронна поща
BGN   4
Обслужване с месечни, седмични или дневни извлечения
BGN   6
Закриванe
BGN 10
II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
 
 
ВИД УСЛУГА
 
 
 За вноска на АТМ
0.1%, min. BGN 0.50
 За вноска в лева
0.2%, min. BGN 1.00max. BGN 190
 
III. ПРЕВОДИ
 
 
ВИД УСЛУГА
 
 
ИЗХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПРЕЗ РИНГС
 
 
в банков клон
BGN12
чрез е-банкиране
BGN 9
 ДИРЕКТЕН ДЕБИТ ПРЕЗ РИНГС
 
в банков клон
BGN12
чрез е-банкиране
BGN 9
 
ПРЕВОДИ ОТ И ПО СМЕТКА В СИСТЕМАТА НА ГРУПАТА НА НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ
 
Изходящи преводи наредени с разноски изцяло за бенефициента или споделенимежду бенефициента и наредителя
 
в банков клон                                                         BGN 15
 
чрез е-банкиране                                                   BGN 10

Входящи преводи наредени с разноски изцяло за бенефициента или споделени между бенефициента и наредителя
BGN 10
V. АКРЕДИТИВИ
 
 
 
АКРЕДИТИВИ ПОЛУЧЕНИ ОТ Обединена българска банка
 
 
 
Комисиона за закриване на неизползуван акредитив
BGN 50
Такса за откупуване на вземане по акредитив
BGN 50
Прехвърляне на акредитив
0.20%     min.BGN 100 max. BGN 2000
 
Прехвърляне на вземане (цесия) еднократно
0.15%     min.BGN100
max. BGN 1000
 
АКРЕДИТИВИ ИЗДАДЕНИ ОТ Обединена българска банка
 
 
 
Такса за документи с нередности,дължима от бенефициента
 BGN 200
 
 
 
Фотокопие на документите за банковото досие (ако не са предоставени от
бенефициента)
BGN 60
XII. ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА
 
 
 
ГАРАНЦИИ ИЗДАДЕНИ ОТ Обединена българска банка
 
 
 
Друга промяна
BGN 60
ГАРАНЦИИ ПОЛУЧЕНИ В Обединена българска банка
 
 
 
Друга промяна
BGN 60
 
 
 
 
 
 
 
чрез е-банкиране                                                   BGN 10