Промени в лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“

01.11.2012 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 02 Януари 2013 г. съгласно Общите условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“ за индивидуални клиенти, са както следва:
 
  • Отворен депозит“

 

Честота на изплащане на лихвата
 
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
BGN
2.50%
3.60%
4.10%
5.00%
EUR
3.00%
3.20%
3.80%
4.20%
USD
2.00%
2.20%
2.40%
3.80%

 

 


 
Сметка „Комфорт“
Сметка „Привилегия“
до 500.00 BGN
3.00%
5.50%
от 500.01 до 1000.00 BGN
2.00%
3.25%
над 1000.01 BGN
1.00%
1.75%