Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 юли 2014 г.

14.05.2014 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 14 юли 2014 г. съгласно Общите условия на Обединена българска банка АД за платежни услуги за физически лица, лихвените условия по „Отворена сметка“, са както следва: 
 
  • Стандартна Отворена сметка
Честота на изплащане на лихвата
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
BGN
0.60%
1.50%
2.40%
3.00%
EUR
0.50%
1.30%
1.90%
2.60%
USD
0.40%
0.40%
1.10%
1.80%