Погасяването на кредити към Обединена българска банка вече е възможно през платежния портал UPAY

18.09.2014 г.

Платежният портал UPAY вече дава възможност на потребителите да погасяват своите задължения по кредити към Обединена българска банка.

Новата услуга е напълно безплатна и не изисква регистрация. Наред с това системата на UPAY е напълно подсигурена и гарантира безопасното извършване на операции в нея. Благодарение на новата функционалност могат да бъдат погасени задължения по ипотечен, потребителски, отворен кредит, както и по всички видове кредитни карти на Обединена българска банка. Достатъчно е при плащането да се въведе ЕГН или клиентски номер на титуляра на кредита и сума за погасяване. При всяко плащане потребителите ще получават автоматично генерирана разписка с възможност за отпечатване и изтегляне в pdf формат.Услугата е достъпна през меню „Кредитни задължения“, в секция Плащания от началната страница на портала. 

Плащанията в новата услуга ще могат да се извършват с дебитни и кредитни карти VISA, VISA Electron, MasterCard и Maestro, издадени от български и чужди банки. Изключение правят кредитните карти, издадени от Обединена българска банка, т.к. не е възможно погасяването на един кредитен продукт на банката с друг.UPAY продължава да се развива и скоро предстои да включи и нови комунални компании, към които посетителите да заплащат своите сметки.Платежният портал, който стартира официално през март по инициатива на Обединена българска банка, вече предлага на потребителите възможност да получават информация и заплащат през подсигурена връзка битовите си сметки, задължения към оператори, данъци, както и да извършват активно банкиране.