Обединена българска банка с нови членове в Съвета на директорите

18.02.2013 г.

Днес, 18 февруари, 2013 г. на извънредно общо събрание на акционерите на Обединена българска банка бяха избрани с мандат от три години за нови членове в Съвета на директорите на банката Павлос Милонас и Панайотис Карандреас

 
  • Павлос МилонасГенерален мениджър „Стратегия и международна дейност“, главен икономист, член на Изпълнителния Комитет на Групата на Национална банка на Гърция (НБГ)

Павлос Милонас се присъединява към Групата НБГ през 2000-та година, където четири години по-късно е назначен за генерален мениджър „Стратегия и проучване“ и за главен икономист на Групата. През декември 2010 г. поема позицията на генерален мениджър „Стратегия и управление“,  а през 2012 г. отговаря за „Стратегия и международна дейност“.  Павлос Милонас е член на Изпълнителния Комитет на Групата на НБГ.

П. Милонас има бакалавърска степен по приложна математика - икономика (завършил с отличие, член на Фи Бета Капа (най-старото дружество на студентите-отличници) от университета Браун, както и магистърска и докторска степен по икономика от Принстънския университет.

 
  • Панайотис Карандреас – Заместник -  мениджър, Управление  „Международна дейност“, Група НБГ  

Панайотис Карандреас се присъединява към Групата НБГ през 2002 г. като ръководител „Връзки с инвеститорите“,   а  през 2005 г. поема ръководството на отдел „Сливания и придобивания“. От м. май 2012 г.  е заместник мениджър на управление „Международна дейност“ на Групата на НБГ.

Панайотис Карандреас има бакалавърска степен по икономика от Университета на Атина, MBA от Бизнес училището на Манчестър и е сертифициран за финансов анализатор на ценни книжа.

 
От 18.02. 2013 г., Съвета на директорите на Обединена българска банка е в състав:

Стилиян Вътев, Председател

Главен изпълнителен директор, Обединена българска банка

Радка Тончева, член на СД

Изпълнителен директор, Обединена българска банка

 

Членове

Теодор Маринов 

Димитриос Анагностопулос

Анастасиос Лизос

Константинос Братос

Павлос Милонас

Панайотис Карандреас