Обединена българска банка стартира кампания за отговорност към природата, като спира изпращането на хартиени извлечения

27.02.2013 г.

От 1 май тази година Обединена българска банка ще спре да изпраща хартиени извлечения за движенията по сметки с регистрирана услуга за заплащане на битови задължения, като предложи на клиентите други алтернативни и напълно безплатни канали за получаването им:

  • Получаване на извлечение на посочен от клиента адрес на електронна поща, с възможност за регистрация през клоновете на банката или на тел. 0700 117 17;

  • Справка за движение по сметка в Интернет банкиране на Обединена българска банка;

  • Получаване на хартиено извлечение в клоновете на банката. 

Не на последно място като една от иновативните и обърнати към клиентите си банки, Обединена българска банка ще продължи да информира своите клиенти с безплатни SMS известия за постъпили задължения и извършени плащания на битови сметки