Обединена българска банка спечели награда за най-добър депозитен продукт

05.04.2011 г.

Обединена българска банка спечели Първа награда за депозит „Форекс” в категорията “Депозитни продукти” в Деветото финансово изложение “Банки, инвестиции, пари”, проведено в София.

Фондация “Банки Инвестиции Пари” е организатор на Международния финансов форум “Банки Инвестиции Пари”, провеждан традиционно с подкрепата на Министерство на финансите, Българска народна банка и Комисията за финансов надзор. В него участват над 40 дружества и фирми от финансовия сектор.
 
 Депозит „Форекс” позволява на клиентите  в рамките на договорения срок да променят валутата, в която първоначално са открили депозита. С депозит „Форекс” валутата може да се променя неограничен брой пъти, без да е необходимо клиентите да чакат договорения срок на депозита и без да губят лихвата в съответната валута. Лихвата се начислява на дневна база и се изплаща по сметка на падеж или в случай на превалутиране. Превалутирането на главницата се извършва през курс купува/продава на съответните валути по курса на Обединена българска банка в деня на транзакцията.