Обединена българска банка снижи лихвите за жилищни кредити до 6.70%

19.07.2011 г.

Обединена българска банка намали лихвените проценти за нови клиенти до 6.70% в евро за покупка на „първо жилище”. Офертата е промоционална и е валидна до 30.09.2011 година, при избор на превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.

Обединена българска банка удължава до 30.09.2011 и промоционалните лихвени нива от 6.50% фиксиран лихвен процент в лева за първата година и 7.90% за остатъчния срок на кредита за клиенти, които искат да закупят жилищен имот с ипотечен кредит.
 
Новите промени са част от политиката на Обединена българска банка за подобряване на условията по ипотечните кредити. Банката освобождава клиентите от такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити до 30.09.2011, а всички клиенти кандидатствали за ипотечен кредит по време на промоцията ще ползват 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита.
 
Обединена българска банка предлага ипотечни кредити за покупка на жилище с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години. Основно предимство за клиентите е възможността да получат предварително одобрение за размера на кредита, още преди да са избрали имота, който искат да закупят. Процентът на финансиране в лева е до 85%, а максималната възраст на кредитополучателите към датата на издължаване на кредита трябва да е 70 години.  
 
Повече информация за новите условия по ипотечните кредити могат да бъдат получени на телефон 0700 117 17 и в клоновата мрежа на банката.