Обединена българска банка ще финансира инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. при лихва 7%

05.07.2011 г.

На 20.06.2011 г. Обединена българска банка подписа договор с ДФ ”Земеделие” за новия кредитен продукт. Съгласно договорената схема ДФЗ рефинансира нови инвестиционни кредити от Обединена българска банка на лица с одобрени проекти и сключени договори за отпускане на финансова помощ по инвестиционните мерки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Рефинансират се проекти с инвестиционен характер – за създаване на инвестиции в земеделието и селските райони.

Фондът рефинансира кредити до 100% от одобрените инвестиционни разходи по сключен договор за предоставяне на финансова помощ, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания по програмата, но не повече от 500 000 лева. При необходимост от финансиране в по-голям размер, клиентите кандидатстват за допълнителен кредит.
 
Кредитите се предлагат при лихва 7% и максимален срок 60 месеца.